Endringer i serieoppsettet

Seriekomiteen har i samråd med seksjonsstyret vedtatt å flytte serierundene 16, 17 og 18 til den internasjonale uka i januar. Det vil si at siste serierunde blir hjemmekampen mot Ullevål den 31/1. For Solbergs del betyr det at Solberg møter Høvik borte onsdag 20/1, Sarpsborg hjemme søndag 24/1 og Ready borte onsdag 27/1. Kampene mot Skeid søndag 17/1 og Ullevål 31/1 går som planlagt.

I tillegg har seksjonsstyret vedtatt å redusere antall kvart- og semifinaler fra best av 5 til best av 3 kamper.

Hovedargumentet for endringen er at seksjonsstyret ønsker å ta høyde for at lag kan risikere smitte og dermed karantene. Ved å flytte finalen to uker tidligere har vi kjøpt oss tid til eventuell justering av finalen helt frem til søndag 14. mars. Selv om dette ikke er noen garanti for at en finale kan bli gjennomført gir det oss langt mer å gå på om smitte og karantene skulle ramme noen av lagene.

I tillegg håper vi at det etter hvert åpnes for kamper i breddeidretten både i fase 1 og fase 2 samt ungdom før isen blir borte og vi har lovet klubbene alt vi skal gjøre alt vi kan for å få til “ett eller annet” tiltak så snart dette er mulig. Ved å frigjøre blant annet dommere og anlegg for bredden de to siste ukene har vi håp om at det kan bli et tilbud for de som ennå ikke har fått spilt en eneste kamp denne sesongen.

Andre nyheter