Kunstisbanene stengt for publikum

Drammen kommune har vurdert at det ikke er forsvarlig å ha kommunale isflater åpne for publikumstid og uorganisert aktivitet fra 5-18 jan.2021, etter innstramminger i koronaretningslinjene. De har vedtatt å stenge ned alle kommunale isflater.

Solberg Sportsklubb stenger også sine isflater i perioden for å delta på samfunnsdugnaden. Lissos og Hovedbanen er derfor stengt for publikum og uorganisert aktivitet fra 06.01.21-18.01.21.

SSK sine organiserte treninger gjennomføres etter fastsatt plan, men med korona tilpasninger sendt ut til hvert enkelt trenerteam. Vi håper dette blir en kortvarig nedstengning og ser frem til å åpne for publikum igjen. Ta vare på hverandre og velkommen tilbake etter 18.januar.

Med vennlig hilsen
Solberg Sportsklubb
Hovedstyret

Andre nyheter