Lissos Arena ligger på Solbergbanen rett ved siden av den store kunstisbanen. Anlegget sto klart høsten 2017 og er en kombinert kunstgress- og kunstisbane. Målene på banen er 70 x 42 meter og belysningen kommer fra 4 master på 16 meter med LED-belsyning. Kuldeanlegget som ble bygget med 11’er banen, ble dimensjonert til at det kan drifte både en 11’er og en 7’er bane samtidig. Banene vil bli seksjonert slik at man kan innfryse 7’er banen på et annet tidspunkt en 11’er banen. Dette begrenser maksbelastningen/behovet på kjøleanlegget til 1.4 MW som er kapasiteten på kjøleanlegget. Lissos Arena gir oss et helt fantastisk anlegg og det betyr at uansett når du møter opp på Solbergbanen for å gå på skøyter så er det plass til håpefull unge som kommer med skøyter og bruskasse for å gå på skøyter. Siden banen også er en kunstgressbane til fotball om sommeren økes også kapasiteten betydelig i fotballsesongen, det gir flere treninger til de yngste lagene og ikke minst vil det alltid være plass til den egenorganiserte aktiviteten. Dette sikrer også fremtidige økte inntekter ved Kiwi-cup, ved at vi kan si ja til ALLE lag som de siste årene har meldt seg på. En 7’er kunstisbane i Solbergelva skal ivareta den store aktiviteten vi har i dag innen bandy og skøytelek og skal sikre at denne aktiviteten fortsetter å vokse inn i fremtiden. Økte flater med kunstgress for fotball vil også ivareta den store aktiviteten vi har i for fotballen.